โรงเรียนบ้านช่อระกา ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


ประชาสัมพันธ์

ผอ.เขต 1 พบเพื่อนครู ครั้งที่ 12 / 2563


กิจกรรมหน้าเสาธงภาคเช้า


นางสาวขนิษฐา ประเสริฐนู ชั้น ม. 3 โรงเรียนบ้านช่อระกา ชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ..ครั้งที่..69..


เด็กหญิงปนัดดา หม่องคำอ้น ชั้น ป. 5 โรงเรียนบ้านช่อระกา นักร้องรายการไมค์ทองคำเด็ก 4 ( รอบ 30 คนสุดท้าย )